Kontaktné údaje

Jozef Madleňák - Kľúčový Servis
Štefánikova 263/8
029 01 Námestovo
Slovensko

Kontakty
Telefón: +421 944 453 173
E-mail: obchod@ekluce.sk

Predajňa a osobný odber tovaru
E-KĽÚČE Kľúčová služba
Miestneho Priemyslu 570
029 01 Námestovo

Otváracie hodiny
pondelok - piatok: 8:00 – 15:00
sobota a nedeľa: zatvorené

Fakturačné údaje

Obchodné meno: Jozef Madleňák - Kľúčový Servis
Sídlo spoločnosti: Štefánikova 263/8, 029 01 Námestovo

IČO: 50019937
IČ DPH: SK1075812683 (platiteľ DPH) 

Podnikateľ je zapísaný dňa 14.10.2015 v živnostenskom registri, vedenom Okresným úradom v Námestove, pod číslom 560-21133.

Bankové spojenie
Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK75 5600 0000 0041 1201 1001
BIC (SWIFT): KOMASK2X
Číslo účtu: 4112011001 / 5600

Orgán dozoru

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1, Slovenská republika

Telefón: +421 41 763 21 30
E-mail: za@soi.sk
Podávanie podnetov: www.soi.sk

Kontaktujte nás

nepovinný údaj